✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

Novo Nordisk aksje: en analyse etter Terry Smiths prinsipper

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

novo nordisk aksje

Blant mange verdiinvestorer er det enighet om at dersom du skal gjøre et røverkjøp, må du finne de billigste aksjene der ute, med lavest PE osv.

Men dette er ikke utelukkende tilfellet. 

I flere tiår har den britiske investoren Terry Smith knust den gjennomsnittlige avkastningen på børsen, og han gjør det ved å investere i det folk flest ser på som dyre, lite spennende aksjer.

En av hans største posisjoner er Novo Nordisk – et stort dansk legemiddelfirma som kanskje er aller mest kjent for sin diabetesbehandling.

La oss se hvorfor han har så stor tro på dette store, solide selskapet i denne artikkelen. Her vil vi gå igjennom hvilke faktorer Smith bruker når han analyserer, og hvordan han verdsetter aksjer for å finne ut av om aksjen er et godt kjøp eller ikke.

Hvem er Terry Smith?

terry smith

Terry Smith er ofte kalt ‘Storbritannias Warren Buffett’, og er en suksessrik fondsforvalter som har investert i over tre tiår.

Han opprettet investeringsfondet Fundsmith i 2010, og har siden da hatt en gjennomsnittlig avkastning på 15 prosent årlig – som har gjort fondet til Storbritannias største.

Til sammenligning har det globale indeksfondet MSCI World Index hatt en gjennomsnittlig avkastning på 11 prosent i samme periode.

Men i motsetning til Buffett er Smith en god del mer frittalende. I hans bok Accounting for Growth kritiserte han regnskapspraksisen hos selskaper etter mange høyprofilerte selskaper gikk konkurs i 1990. Dette fikk han sparket fra UBS – hans arbeidsgiver på den tiden.

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

Makrotrender er vanskelige å predikere, mener Smith, og føyer seg i rekken av investorer som utelukkende gjør en ‘bottom up’ analyse av selskaper. 

Han mener forutsigbare og realistiske vekstmuligheter er mye viktigere å legge fokus på. Smith ser etter selskaper som leverer på et sett konkrete nøkkeltall, og som har konkurransefortrinn.

Smith er kjent for sin verdiorienterte investeringosfilosofi og investerer etter følgende prinsipper:

 1. Kjøp selskaper av høy kvalitet
 2. Ikke betal for mye
 3. Gjør ingenting

Jeg anbefaler for øvrig hans nyeste bok Investing for Growth, hvor alle Smiths artikler skrevet i perioden 2010-2020 er samlet.

I denne artikkelen vil vi angripe hvert punkt spesifikt.

Denne artikkelen er ganske omfattende, så hvis du nettopp har begynt å investere, ville jeg startet med en av mine andre artikler: aksjer for nybegynnere: en stor guide til å investere i aksjer og fond

Punkt 1: kjøp selskaper av høy kvalitet

Dette punktet inneholder 6 nøkkelfaktorer Terry Smith bruker når han analyserer selskaper, som vi skal se på videre litt lenger ned.

Selskapene han investerer i er forutsigbare, har konkurransefortrinn, og har sterk finansiell helse med mye penger på bok.

Med andre ord – dette er selskaper han ønsker å eie så lenge som mulig.

Novo Nordisk hans nest største posisjon mens jeg skriver denne artikkelen, og er åpenbart en av disse selskapene.

Videre bruker vi nettopp Novo Nordisk som eksempel, og du får se hvilke konkrete faktorer Terry Smith bruker i sine analyser av selskaper, og hvordan du kan bruke disse selv i din egen investering.

De fleste tallene finner du enkelt i regnskapet. Jeg gir deg også formlene i de tilfellene hvor du må regne ut nøkkeltallene selv.

Terry Smiths 6 nøkkeltall

Terry Smith bruker følgende 6 nøkkeltall når han analyserer aksjer:

1. Gross margin (Bruttofortjenesteprosent)

Dette nøkkeltallet måler prosenten av selskapets inntekt etter å ha trukket fra salgskostnaden (Cost of Goods Sold, COGS). Denne forteller oss derfor hvor effektivt selskapet bruker materialer, utstyr og arbeidstyrken i produksjonen.

Selskaper med høy gross profit margin beholder en større andel av inntekten sin enn selskaper som ikke er like effektive her. 

PS: Se etter selskaper som har levert konsistent høye tall her over flere år, ikke bare det siste året.

2. Operating margin (Driftsmargin)

Driftsmarginen måler hvor stor prosentandel av driftsinntektene som blir igjen som overskudd. Jo høyere margin, desto mer lønnsomt er selskapet.

Driftsmargin kan ofte variere i ulike industrier og påvirkes av flere faktorer, som for eksempel konkurranse og prising.

Siden driftsmarginen gir oss en indikasjon på hvorfor et selskap er lønnsomt, gir det oss ofte innsikt i selskapets konkurransefortrinn i sin respektive industri.

3. Return on capital employed (ROCE)

Avkastning på sysselsatt (investert) kapital er en lønnsomhetsgrad som er en veldig god måte å vurdere selskapets evne til å skape profitt på kapitalen sin.

Andre indikatorer som avkastning på egenkapital (ROE) ser kun på lønnsomheten i forhold til selskapets egenkapital, mens ROCE fokuserer på all tilgjengelig kapital til å generere profitt – altså investeringer finansiert av både egenkapitalen og gjeld.

En høyere ROCE enn hva som er vanlig i sektoren indikerer at selskapet har vært i stand til å skape høyere prosentvis avkastning på sysselsatt kapital en hva som er forventet.

Selv liker jeg å se på både ROE, ROA og ROCE når jeg evaluerer selskaper. Jeg foretrekker å investere i selskapers om leverer stabilt over 25 prosent årlig. 

4. Cash conversion ratio

Hvor mye av selskapets inntekter blir igjen som cash? Cash conversion ratio måler hvor effektivt et selskap omgjør overskuddet sitt til faktiske penger selskapet kan bruke videre.

Vi leter helst etter en ratio nær 1 (100 %) eller litt over.

Hvis cash flow conversion ratio er mye lavere enn 1, kan det tyde på et potensielt likvidetsproblem da selskapet ikke evner å omgjøre nok av overskuddet til cash.

Har de på den andre siden et tall mye høyere enn 1, kan dette bety at selskapet har stor likviditet, kanskje fordi kunder forhåndsbetaler eller at utgifter er utsatt. 

Dette kan indikere at selskapet bør investere disse pengene for å vokse ytterligere.

Slik regner du ut Cash Conversion Ratio
Free Cash Flow/Net Income x 100 = Cash conversion ratio

Som oftest brukes Cash from operations i stedet for FCF i utregning av cash conversion, men Terry Smith bruker formelen du ser i infoboksen over. 

Smith understreker at bra cash conversion må henge sammen med jevn og fin økning i net income år for år også.

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

5. Debt-to-equity ratio

Hvor mye gjeld har selskapet i forhold til egenkapital?

Selskaper med mye gjeld i forhold til egenkapital er ofte sett på som mer risikable å investere i for investorer, da dette kan føre til problemer med likviditeten dersom det skulle komme dårligere tider.

Smith anbefaler derfor investorer å minimere investeringer i selskaper med høy debt-to-equity ratio. 

Hva er en høy ratio, spør du?

Det er generelt bred enighet om at selskaper med en gjeldsgrad på 50 % eller lavere er gode valg, mens selskaper som nærmer seg 100 prosent eller mer er mer utsatte, og kan derfor være mer risikable investeringer. 

6. Interest cover (Rentedekningsgrad)

Retnedekningsgraden måler selskapets evne til å dekke eksisterende rentebetalinger på lån.

Denne ratioen kalkuleres ved å dele selskapets EBIT med rentekostnaden.

Terry Smith anbefaler investorer å holde seg unna selskaper med rentedekningsgrad under 10.

look through ratios fundsmith

Over ser du Fundsmith sine ‘look-through ratios’ sammenlignet med S&P 500 og FTSE 100. Legg særlig merke til at Fundsmith scorer betraktelig høyere på ROCE.

Analyse av Novo Nordisk

Før vi begynner analysen av Novo Nordisk: hvordan finne alle disse nøkkeltallene nevnt over så raskt og enkelt som mulig?

Jeg bruker to plattformer når jeg analyserer selskaper, som du kan se et kjapt overblikk av under. Du kan opprette gratis bruker hos begge, men de betalte versjonene har flere funksjoner jeg anbefaler. Jeg har fått til en eksklusiv avtale med begge – og dermed svært gode rabatter til deg som leser denne bloggen.

Særlig FinChat er verdifull hvis du ønsker å gjøre en detaljert analyse tilsvarende det vi gjør i denne artikkelen. Simply Wall St er dog veldig bra for deg som vil ha en rask, visuell analyse og verdsetting av enkeltaksjer også.

Finchat logo

Jeg anbefaler Finchat.io til deg som er seriøs med investering i enkeltaksjer, som ønsker detaljert informasjon om selskapers nøkkeltall. Du får også tilgang til en AI chat dedikert til finans. Selv proffe investorer bruker FinChat, og om du er en graf-elsker, er dette noe for deg.

Simply Wall St er til for deg som ønsker å få servert en enkel oversikt over et selskap, i tillegg til å få deres ‘intrinsic value’ via kontantstrøm-metoden. Det gir deg en pekepinn på om du kjøper en underpriset eller overpriset aksje – på en enkel visuell måte.

Har du opprettet bruker?

Da kan vi fortsette videre, og sette i gang med å analysere Novo Nordisk med Terry Smiths prinsipper. 

1. Gross Margin

Gross profit margin er som nevnt differansen mellom inntjening og produskjonskostnaden (Cost of goods sold).

Hvordan gjør Novo Nordisk det på denne fronten?

I bildet under ser vi enkelt at Novo Nordisk har en gjennomsnittlig gross profit margin på over 80 %. Det er vannvittig bra!

Første punktet er altså godkjent. La oss hoppe videre til neste kriterie, som er operating margin, eller driftsmarginen.

2. Operating Margin

Novo Nordisk har fantastiske driftsmarginer, og leverer over 40 prosent som du ser i bildet under. Dette betyr at det danske selskapet har en sterk hoveddrift som genererer masse overskudd.

Men hvor effektivt genererer de avkastning på investert kapital? Det finner vi ut i neste punkt. 

3. ROCE

Novo Nordisk er fantastisk flinke på å skape avkastning på sysselsatt kapital!

Bare se her:

Med en ROCE på over 60 prosent betyr det at Novo Nordisk har en svært effektiv bruk av kapitalen sin, som er til aksjonærenes fordel.

4. Cash conversion

Novo Nordisk har en cash conversion på 1,2.

Dette tallet sier altså noe om hvor stor andel av overskuddet som kan omgjøres til penger Novo Nordisk kan bruke til eksempelvis å:

 1. Betale utbytter til aksjonærene 
 2. Reinvestere i seg selv
 3. Kjøpe opp selskaper
 4. Betale ned gjeld
 5. Kjøpe tilbake egne aksjer 

Som du ser i bildet over har jeg sidestilt net income med free cashflow. Det jeg liker med FinChat er nettopp de visuelle grafene, som gjør det mye lettere å se tallene før du regner ut.

Når jeg regner ut cash conversion ved på dele free cash flow på net income, ser jeg at Novo Nordisk har en cash conversion på 1,2 (120 %), som absolutt er godkjent etter Smiths kriterier.

Et ekstra pluss gis for den fine, jevne stigningen i både net income og free cash flow over de siste årene.

5. Debt to equity ratio

Novo Nordisk har en gjeld til egenkapital ratio på omlag 30 prosent. Det er en økning fra de siste årene, men fortsatt godt under 50 prosent, eller 100 for den saks skyld. 

Med andre ord: definitivt godkjent.

6. Interest cover

Rentedekningsgraden måler som sagt Novo Nordisk sin evne til å dekke eksisterende rentebetalinger på lån.

Husker du jeg skrev over at Smith anbefaler å holde deg unna selskaper med en interest cover på 10?

Vel, da er du trygg med Novo Nordisk, som har en interest cover på over 200!

Punkt 2: Ikke betal for mye

Videre er det viktig å kjøpe selskapet på riktig tidspunkt. Altså når selskapet er underpriset.

Er Novo Nordisk overpriset, underpriset eller priset korrekt i dagens marked?

Det finnes mange måter å regne ut et selskaps verdi på, men Smith foretrekker å bruke Free Cash Flow Yield metoden.

Terry Smith kjøper gjerne en aksje når free cashflow yield er 5 prosent eller mer.

La oss videre se hvorfor han bruker denne og hvordan Free Cash Flow Yield regnes ut:

Free Cash Flow Yield for verdsetting av aksje 

Free Cash Flow Yield måler hvor mye penger som genereres fra hoveddriften i forhold til verdsettingen

For eksempel: En Free cash flow yield på 5 prosent betyr at selskapet genererer 5 prosent av sin markedsverdi i fri kontantstrøm årlig.

Formel Free cash flow yield
Free Cash Flow per share/aksjekurs = Free cash flow yield

Novo Nordisk har (5. februar 2023) har:

 1. Novo Nordisk Aksje kurs: 941,50
 2. Novo Nordisk Free cash flow per share: 28,31
  (Begge tall hentet fra FinChat.io)

Utregning

28,31/941,50 = 0,03 
FCF yield = 3 % 

Novo Nordisk har altså en Free Cash flow yield på rundt 3 prosent i dag. 

Det er er lavere enn Terry Smiths krav om 5 prosent, som betyr at det kan lønne seg å sitte stille og vente på en bedre mulighet til å få fatt i dette kvalitetselskapet. 

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

Punkt 3: Gjør ingenting

We do nothing quite well.
-Terry Smith

Når du først har kjøpt aksjen, vet du nå basert på nøkkelfaktorene vi har tatt for oss i denne artikkelen, at du har kjøpt et selskap av svært god kvalitet.

Det viktigste du da kan gjøre er å ikke gjøre noen verdens ting, annet enn å vente – enten på oppgangen, eller på en mulighet til å akkumulere flere aksjer ved en eventuell nedgang i aksjekursen.

Selvfølgelig er det viktig å følge nøye med på nøkkeltallene fremover også. Skulle for eksempel avkastningen på investert kapital stupe, er det viktig å finne ut hvorfor, og om dette gir grunn til å selge aksjen i stedet.

Du kan lese mer om når man bør selge aksjer i denne artikkelen.

Noen siste ord om Novo Nordisk

Som du ser, oppfyller Novo Nordisk samtlige av Terry Smiths kriterier med unntak av verdsettingen.

Han kjøpte dog aksjen for en god stund tilbake, og det er grunn til å anta at han hadde en cash flow yield som samsvarte til kravene hans.

Vil du ha en rask måte å identifisere et kvalitetsselskap på?

Da bør du laste ned sjekklisten min!

Se hvilke 7 steg du bør gå igjennom før du investerer i en aksje, som øker sannsynligheten for at du har tatt et gjennomtenkt valg.

Klikk på bildet under for å laste ned listen. Bruk den umiddelbart og bli en bedre investor på bare noen få sekunder.

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Artikkelforfatter

Picture of Fokusinvestoren

Fokusinvestoren

Jeg er en hobbyinvestor som har investert i aksjemarkedet i over 13 år og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Fokusinvestoren

Fokusinvestoren

Jeg er en hobbyinvestor som har investert i aksjemarkedet i over 13 år og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke