✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

Hva er EPS (aksjer) og hvordan regne det ut?

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

hva er eps i aksjeanalyse

Har du kommet over forkortelsen EPS i aksjeanalyse, og lurer på hva dette er? Da har du kommet til rett sted.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva EPS er, hvordan det beregnes, og dets betydning i aksjeanalyse. 

EPS er et selskaps netto resultat delt på antall utestående aksjer. Den forteller oss noe om lønnsomheten til selskapet. En høyere kan EPS kan være attraktivt for investorer, siden dette kan bety at selskapet har høy profitt relativt til aksjeprisen.

Selv om tallet i seg selv ikke forteller deg alt du trenger å vite om kvaliteten og verdien til et selskap, er EPS nyttig som rådata til å kalkulere andre viktige nøkkeltall som P/E og P/S.

I denne artikkelen kan du også lese mer om fordeler og ulemper ved å bruke EPS som nøkkeltall, samt andre finansielle nøkkeltall du bør vurdere når du analyserer et selskap. 

Enten du er en erfaren investor eller nybegynner, kan det å forstå EPS og andre finansielle nøkkeltall hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om dine investeringer.

Hva er EPS?

EPS, eller Earnings Per Share, er et finansiell nøkkeltall som ofte brukes i aksjeanalyse. 

Den viser hvor mye fortjeneste et selskap har per aksje. 

Investorer bruker ofte EPS for å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper og for å vurdere den potensielle verdien av en aksje. Særlig hjelpsom er EPS hvis du måler et selskaps utvikling i EPS mot et annet selskap i samme industri.

En høy EPS indikerer generelt at et selskap er lønnsomt, mens en lav EPS kan indikere at selskapet ikke presterer så bra økonomisk. Det er imidlertid viktig å huske på at EPS bare er én faktor å vurdere når man evaluerer en aksje.

Det er også viktig å huske på at forskjellige selskaper har ulikt antall utestående aksjer, så EPS gir derfor ikke et tydelig bilde på kvaliteten og verdien til et selskap.

Derfor bør du alltid inkludere andre viktige faktorer som selskapets omsetning, gjeld og generell finansielle helse når du analyserer.

EPS er veldig nyttig å kunne bruke til å regne ut andre viktige nøkkeltall som P/E og P/S. 

Hvordan beregnes EPS? 

For å beregne EPS, deler du et selskaps nettoinntekt med antallet utestående aksjer.

For eksempel, hvis et selskap har nettoinntekt på 100 og 50 utestående aksjer av vanlig aksje, vil EPS være 2 (100 nettoinntekt / 50 aksjer).

Hva er en god EPS?

eps aksjer

Det er ingen spesifikk EPS-verdi som anses som «god» eller «dårlig», da det kan variere avhengig av bransje og andre faktorer. 

En høy og voksende EPS indikerer generelt at et selskap er lønnsomt, mens en lav, eller synkende EPS kan indikere at selskapet ikke presterer så bra økonomisk.

Hvordan relateres EPS til aksjekursen? 

En høy EPS kan ofte føre til en høyere aksjekurs, da investorer kan være villige til å betale mer for aksjer i et lønnsomt selskap. 

Men igjen er det viktig å understreke at andre faktorer også påvirker aksjekursen:

  • Omsetning
  • Gjeld
  • Cashflow

Se de beste investorenes favorittbøker

Oversikt over hundrevis av bøker anbefalt av verdens beste investorer.

Kan EPS manipuleres? 

EPS kan påvirkes av en rekke faktorer utover hvor mye selskapet selskaper tjener. Antall utestående aksjer eller nivået av gjeld spiller også inn. 

Dette betyr at EPS potensielt kan manipuleres til en viss grad. Det er viktig at du vurderer nøye alle faktorene som kan påvirke EPS når du analyserer et selskap.

Måter EPS kan potensielt manipuleres

  1. Tilbakekjøp av aksjer (stock buybacks): Et selskap kan gjennomføre tilbakekjøp av aksjer, hvor det kjøper tilbake egne utestående aksjer fra markedet. Dette kan ha effekten av å redusere antallet utestående aksjer, noe som igjen kan øke EPSen, da den samme fortjenesten nå deles på færre aksjer. Du kan lese mer om tilbakekjøp av aksjer i denne artikkelen.
  2. Endringer i regnskapspraksis: Et selskaps EPS kan påvirkes av endringer i regnskapspraksis eller måten det rapporter sine økonomiske resultater på. For eksempel kan et selskap velge å bruke mer gunstige regnskapsmetoder eller gjøre en gangstilpasninger som midlertidig øker EPSen.
  3. Høyt nivå av gjeld: Et selskap med høyt nivå av gjeld kan være nødt til å bruke en betydelig del av sine fortjenester på å betale gjeld, noe som kan senke EPSen. Noen selskaper kan prøve å manipulere sin EPS ved å ta opp mer gjeld for å finansiere tilbakekjøp av aksjer eller utføre andre aktiviteter som øker EPSen.

Totalt sett er det viktig at du er klar over disse potensielle manipulasjonene, og å nøye vurdere alle faktorene som kan påvirke et selskaps EPS når du analyserer.

Les også: aksjer for nybegynnere: en stor guide til å investere i aksjer og fond

EPS er bare én av flere nøkkeltall du må se på

Selv om å finne resultat per aksje er et viktig finansielt nøkkeltall, er det ikke det eneste nøkkeltallet investorer bør vurdere når de evaluerer et selskap. Som nevnt er det heller ingen god måte å identifisere et selskaps verdi og kvalitet på. 

Derfor bør du også sjekke ut andre viktige nøkkeltall, som:

  • Omsetning: Dette er den totale mengden penger et selskap tjener på salg av sine produkter eller tjenester. Et selskap med høy omsetning kan være mer attraktivt for investorer, da det indikerer et sterkt etterspørsel etter selskapets produkter eller tjenester.
  • Driftsinntekt: Dette er fortjenesten et selskap genererer fra sin daglige virksomhet, etter fradrag for driftskostnader. Driftsinntekt kan gi investorer en idé om selskapets effektivitet og evne til å generere fortjeneste fra sin kjernevirksomhet.
  • Avkastning på investering (ROI): Dette er et mål på hvordan et selskap bruker sine ressurser til å generere fortjeneste. En høy ROI indikerer at et selskap klarer å generere en god avkastning på pengene det har investert i sin virksomhet. Det liker vi!
  • Forhold mellom gjeld og egenkapital: Dette er et mål på et selskaps finansielle gjeld, eller hvor mye gjeld det har i forhold til egenkapitalen. En høy gjeld-til-egenkapital-ratio kan være et rødt flagg for investorer, da det kan indikere at selskapet tar på seg for mye gjeld og kan være i fare for økonomisk ustabilitet.

Til syvende og sist, er det ingen enkelte nøkkeltall kan gi et fullstendig bilde av et selskaps ytelse eller potensielle verdi som investering.

Derfor er det viktig at du som investor sjekker ut en kombinasjon av flere finansielle nøkkeltall når du evaluerer en aksje. 

Sjekkliste med viktige faktorer

Ønsker du å bruke de samme kriteriene som store investorer som Terry Smith eller Warren Buffett? Da bør du sjekke ut sjekklisten jeg har laget, med 7 viktige faktorer du må se etter før du investerer i et selskap.

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Artikkelforfatter

Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke