✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

Hva er emisjon og hvordan påvirker det aksjeinvestorer? 

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

hva er emisjon

I forbindelse med støyet rundt FLYR emisjonen som pågikk før konkursen ble et faktum, har det vært skrevet mye om emisjoner i mediene. 

Ja, Nordnet har til og med gått ut i media nylig, og tatt et oppgjør med emisjonspraksisen som foregår på Oslo Børs.

Dersom du lurer på hva en emisjon er, og hvordan det påvirker deg som investor, har du kommet til rett sted.

Så, hva er en emisjon?

En emisjon er når et selskap trykker opp flere aksjer for å hente mer kapital fra aksjonærene. Dette tolkes gjerne positivt dersom selskapet vil investere i videre vekst, men negativt hvis selskapet må dekke underskudd og gjeld. 

Videre i denne artikkelen kan du lese mer om emisjoner. Hva er konsekvensene for deg som investor ved emisjon? Hva er forskjellen på fortrinnsrettet emisjon og rettet emisjon? Og hva er en reparasjonsemisjon?

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

Hva er emisjon?

En emisjon er når et selskap ønsker å utvide egenkapitalen sin. Dermed utsteder/trykker selskapet opp nye aksjer for å få inn mer penger.

Ofte kan både nye og eksisterende investorer kjøpe de nye aksjene som trykkes ved en emisjon – da til en fastsatt pris (emisjonskurs). Disse aksjene kalles førstehåndsaksjer, da de kommer rett fra selskapet istedenfor fra børsen.

Oslo Børs er altså annenhåndsmarkedet i denne sammenhengen.

Et positivt utfall med en emisjon er altså at selskapet kan få inn ekstra midler til å eksempelvis gjøre et viktig oppkjøp, og dermed vokse videre på lang sikt.

Men dessverre er emisjon også et grep som fører til at eksisterende aksjonærer kan bli vannet ut dersom de ikke kjøper seg opp i emisjonen selv. 

Hvorfor utfører selskaper emisjoner?

Selskaper har flere ulike måter å hente inn kapital på dersom de trenger det. Ikke uvanlig er det at de for eksempel tar opp lån i banken. 

Låneprosessen kan dog ta litt tid å få i gjennom, og det er heller ikke gitt at selskapet får inn den summen det trenger.

Dermed er emisjon en annen mulighet selskapet kan hente inn mer kapital på.

Under ser du typiske scenarioer til når selskaper utfører emisjoner.

Vekst

En vekstemisjon som gjøres dersom selskapet trenger kapital til å investere i videre vekst. En slik emisjon tolkes gjerne positivt av investorer, da dette kan være oppkjøp eller andre investeringsplaner som gagner selskapets inntjening på lengre sikt. 

Krise

Det er ikke alltid slik at selskaper er i vekstposisjon. Dessverre er det selskaper som har gjort uheldige investeringer, hatt kraftige underskudd eller har pådratt seg mer gjeld enn de klarer å håndtere.

Dermed må selskapet gjennomføre en emisjon for å hente inn kapital til å ‘tette slusene’, som ikke er positivt for deg som aksjonær. 

Dette er det flyselskapet FLYR har vært igjennom i 2022. Emisjonskursen blir i slike tilfeller satt til lavere enn nåværende aksjekurs på børs. Prisen er altså rabattert.

Eier du aksjer i selskapet og ikke deltar i en kriseemisjon, risikerer du å bli kraftig utvannet. 

Les også: Aksjeinvestering for nybegynnere

Ulike typer emisjoner

hva er emisjon og hvilke konsekvenser har det for investorer

Som du ser, har emisjoner et formål som kan ha enten positive eller negative ringvirkninger for selskapet og aksjonærene. 

Videre kan du lese mer om 3 ulike typer emisjoner selskaper kan foreta.

1. Fortrinnsrettet emisjon

En fortrinnsrettet emisjon er en type emisjon som selskapet retter mot sine eksisterende eiere. 

Dette er i tråd med aksjeloven, som sier at eksisterende aksjonærer i et selskap skal ha fortrinn ved eventuelle emisjoner.

2. Rettet emisjon

En rettet emisjon er rettet mot et spesifikt utvalg aksjonærer. Dette kan enten være forbeholdt de største aksjonærene i selskapet, eller for nye investorer.

Rettet emisjon er en type emisjon som i mange tilfeller annonseres rett etter børsens stengetid. Kapitalen hentes i løpet av ettermiddagen og kvelden. Resultatet av emisjonen annonseres før børsen åpner dagen etter.

Praksisen med rettede emisjoner på Oslo Børs har Nordnet reagert sterkt på, da den utelukker veldig mange eksisterende aksjonærer, og er en type emisjon som ikke skal være den vanligste metoden. Likevel har rettet emisjon blitt den mest brukte metoden på Oslo Børs.

3. Reparasjonsemisjon

Som en konsekvens av en rettet emisjon – som er urettferdig ovenfor en rekke eksisterende aksjonærer – kan selskapet utføre en reparasjonsemisjon.

Ved en reparasjonsemisjon får aksjonærene som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen muligheten til å tegne seg til samme vilkår som i den rettede emisjonen. Dermed vil dette «reparere» den utvanningen som skjedde når de tidligere ikke fikk muligheten til å delta.

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

Oppsummering

  • En emisjon gjennomføres når et selskap trenger å hente inn mer kapital
  • Emisjoner skjer gjerne fordi selskapet ønsker å vokse (oppkjøp), eller fordi de må løse en krise (konvertere gjeld)
  • Vekstambisjoner tolkes positivt blant investorer. Gjeldsproblemer tolkes negativt.
  • De finnes 3 ulike typer emisjoner: fortinnsrettet emisjon, rettet emisjon og reparasjonsemisjon
  • En fortrinnsrettet emisjon gir alle eksisterende aksjonærer mulighet til å delta
  • En rettet emisjon retter seg mot et spesifikt utvalg investorer – typisk de største aksjonærene, eller nye investorer
  • Reparasjonsemisjon kan gjennomføres etter en rettet emisjon, for å gi aksjonærer som ikke fikk delta muligheten til å få samme vilkår

Til info: I denne artikkelen har jeg beskrevet emisjon ganske enkelt og overfladisk. For mer utdypende informasjon om emisjonspraksisen på Oslo Børs, anbefaler jeg at du sjekker ut hele Mads’ artikkel på Nordnet sine sider her. Jeg støtter Nordnet i deres hjertesak for å gjøre dagens praksis rettferdig, tilgjengelig og lik for alle investorer – store og små. 

Les også: aksjer for nybegynnere: en stor guide til å investere i aksjer og fond

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Artikkelforfatter

Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke