✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

8 solide aksjer med månedlig utbytte

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

aksjer med månedlig utbytte

Om du er på jakt etter aksjer med månedlig utbytte har du kommet til rett sted. I denne artikkelen kan du lese mer om 8 ulike selskaper du kan legge til på ønskelisten, og som betaler utbytte hver eneste måned.

Utbytter gir deg mulighet til å skaffe deg en gjentagende passiv inntekt. Kanskje er du opptatt av å betale alle de månedlige utgiftene dine med passiv inntekt, eller ønsker månedlige midler til å reinvestere inn i porteføljen din?

Hva er vel da bedre enn å bygge en utbyttemaskin bestående av aksjer med månedlig utbytte?

Om du er på jakt etter selskaper som utbetaler utbytte hver måned, vil du få gode innspill her. Men husk alltid å gjøre din egen research før du investerer.

PS: Jeg har funnet tallene jeg trenger og kunnet gjøre analysene som trengs via analyseplattformen Simply Wall St. Jeg anbefaler at du oppretter en gratis bruker og prøver selv. (Du får forresten en eksklusiv 40 prosent rabatt på Premium-planen via Utbyttemaskinen, noe jeg sterkt anbefaler).

Her er 8 aksjer med månedlig utbytte:

  1. Realty Income Corp
  2. 2020 Bulkers
  3. LTC Properties
  4. Pembina Pipeline
  5. Gladstone Commercial
  6. Cibus Nordic Real Estate
  7. SL Green Realty
  8. STAG Industrial

Viktig: Mine artikler skal på ingen måte tolkes som kjøp- eller salgs-anbefalinger, men snarere gi deg som leser større innsikt og kunnskap om sparing og investering. All bruk av informasjon på denne nettsiden – for eksempel beslutningsgrunnlag for investeringen, skjer på egen risiko.

Videre i denne artikkelen kan du lese mer om de ulike selskapene. Hvilke bransjer befinner de seg i, hvor mye betaler de i utbytter, og hvor trygge er utbyttene?

Se de beste investorenes favorittbøker

Oversikt over hundrevis av bøker anbefalt av verdens beste investorer.

1. Realty Income Corp

Realty Income (Ticker: «O») er antakeligvis en av de mest pålitelige månedlige utbytteaksjene du kan investere i. De kaller seg selv «The Monthly Dividend Company» og har betalt utbytter i over 600 måneder på rad.

I tillegg har Realty Income økt utbyttene sine mer enn hundre ganger siden de først gikk på børs i 1994, og har økt utbyttene med 4,5 % årlig.

Det faktum at de har økt utbyttene i over 25 år på rad har bidratt til at Realty Income Corp. er en utbyttearistokrat.

Den gode historikken gir et sterkt signal om at Realty Income kan fortsette å gi aksjonærene høye, økende utbytter måned etter måned, i overskuelig fremtid.

Med en gjennomsnittlig direkteavkastning (yield) på 4,25 % de siste 4 årene, har du en solid utbyttebetaler i Realty Income Corp.

En REIT er et inntektsgenererende eiendomsselskap. REITs må av loven utbetale en svært stor andel av overskuddet (90 prosent) til aksjonærene, som gjør disse spesielt ettertraktede for utbytteinvestorer.

2. 2020 Bulkers

2020 Bulkers (Ticker: “2020”) er det eneste norske bidraget på listen. 

Tørrlastrederiet som ble stiftet av Tor Olav Trøim (og senere kjøpt opp av den beryktede Koch-familien, har et mål om å være så utbyttevennlig ovenfor aksjonærene som mulig, og sier selv at de prioriterer at overskuddet går til investorene enn til videre vekst i selskapet.

Rederiet eier og drifter 8 store Necastlemax’er, og frakter i hovedsak jernmalm, kull og korn.

2020 Bulkers er veldig godt likt blant utbytteinvestorer med sine månedlige, høye utbytter.

Da selskapet er registrert på Bermuda, kan du ikke eie 2020 Bulkers via ASK konto. Denne må kjøpes via en VPS konto.

3. LTC Properties

LTC Properties (Ticker: “LTC”) er nok en REIT på denne listen.

De investerer hovedsakelig i aldershjem, og andre helseforetak, med “triple net lease” som utleiemodell.

Dette betyr at LTC overlater det aller meste av forpliktelsene som normalt gjelder eier av eiendommen, til leietaker. Leietakeren har altså ansvar for kostnadene rundt vedlikehold og utskiftninger på bygningen, i tillegg til alle innvendige forhold. Ja, til og med skatt dekkes av leietaker. 

Dette er en modell som gir LTC Properties en stabil kontantstrøm, som sørger for at det månedlige utbyttet står trygt.

4. Pembina Pipeline

Pembina Pipeline (Ticker: «PPL») er et ledende kanadisk energiselskap. Selskapet eier olje- og gassrørledninger i Nord Amerika som transporterer hydrokarbonvæske, som råolje , tungolje og naturgass.

Selskapet eier også fabrikker i både Canada og USA.

Pembina har en solid historie med å betale månedlig, økende utbytte. Selskapet har et sunt fundament å bygge videre på, med mange gode samarbeidsavtaler, partnere og ambisiøse prosjekter.

I tillegg er de sterkt involvert i prosjekter knyttet til det grønne skiftet, noe som burde hjelpe en fortsatt økning i utbyttet i de neste årene.

5. Gladstone Commercial

Gladstone Commercial (Ticker: «GOOD») er en diversifisert REIT som også benytter net lease modellen på kontorplasser og industriell eiendom i USA. De har også et knippe butikker og legesentre i porteføljen.

Selskapet genererer stabil inntekt, som gjenspeiler seg i utbyttet som utbetales hver måned. 

Gladstone har utbetalt utbytte i over 200 sammenhengende måneder, enten i samme størrelse, eller høyere enn måneden før.

6. Cibus Nordic Real Estate

Cibus Nordic Real Estate (Ticker: «Cibus») er listens svenske bidrag. 

Eiendomsselskapet har en portefølje bestående utelukkende av dagligvarefasiliteter i Norden, med sterke kunder som blant annet Lidl, Kesko og Coop.

Mer enn 90 prosent av all inntekten deres kommer fra de største dagligvarekjedene (Coop, Kesko, S-Group), noe som gjør at de har kontantstrøm til å betale et månedlig utbytte til aksjonærene.

7. SL Green Realty Corp

SL Green Realty (Ticker: «SLG») betalte inntil nylig kvartalsvise utbytter, men fra og med 2022 skal de betale et månedlig utbytte til aksjonærene sine.

Selskapet er en enda en REIT på listen, og er den de største utleieren av kontorplasser i New York City.

Kontorbygg genererer forutsigbare leieinntekter, og er derfor ettertraktede for andre kjøpere i samme bransje også.

Med andre ord: SL Green er, med sine mange kontorbygg, i posisjon til å selge eiendommene sine til attraktiv pris, dersom de ønsker det.

Noe de også har gjort.

Pengene fra slike salg har blant annet gått til å nedbetale gjeld, kjøpe tilbake aksjer, initiere nye prosjekter og flere oppkjøp.

8. STAG Industrial

Men vi er ikke ferdige med REITS riktig enda. STAG Industrial (Ticker: «STAG») er enda en REIT på denne listen med månedlig utbytte.

STAG Industrial eier lagerbygg og andre industrielle bygg og tomter. Slike eiendommer er ettertraktede, siden netthandel har eksplodert de siste årene. 

Det betyr at etterspørselen etter lagerplasser øker. 

Og denne trenden vil antakeligvis fortstette å øke i tiden fremover, noe som gir STAG Industrial muligheten til å utbetale økende solide utbytter, hver eneste måned. 

STAG har økt porteføljen med over 400 eiendommer siden de først kom på børs (de eier mer enn 500 eiendommer i dag), og de fortsetter å utvide porteføljen sin.

Legger du sammen de samlede månedlige inntektene STAG har fra sine utleide eiendommer, vil det være gode grunner til å anta at de vil fortsette å betale økende utbytter hver måned i overskuelig fremtid. 

Strategier du kan bruke for å bygge en månedlig utbyttemaskin

Vi har nå sett på selskaper som betaler månedlige utbytter. Jeg har funnet mange av disse via plattformen Simply Wall St, og jeg anbefaler sterkt at du sjekker ut denne selv også (Via Utbyttemaskinen.no kan du få en eksklusiv deal: du får premium-funksjonene i Simply Wall St helt gratis i 14 dager og kan få hele 40 % rabatt på fullversjonen dersom du bestemmer deg for å gå for den).

Men du kan også gå for en annen strategi enn å kun finne månedlige utbyttebetalere om du ønsker å bygge en utbyttemaskin.

Du kan sette sammen en miks av flere selskaper som betaler henholdsvis kvartalsvise, halvårlige og årlige utbytter, slik at de kombinert gir deg utbytter hver eneste måned.

I det store og hele har det ikke altfor mye å si om du velger en aksje som betaler månedlig eller kvartalsvise utbytter.

Til syvende og sist er det det fundamentale i selskapet som avgjør hvor mye utbytte du får per aksje, og hvorvidt utbyttet står trygt eller ikke.

Les gjerne denne artikkelen om de beste utbytteaksjer på Oslo Børs for mer informasjon om hvordan du analyserer utbyttene selskapene betaler.


Disclaimer

Jeg har eierinteresser i et eller flere av selskapene på denne listen. Mine artikler skal på ingen måte tolkes som kjøp- eller salgs-anbefalinger, men snarere gi deg som leser større innsikt og kunnskap om sparing og investering. All bruk av informasjon på denne nettsiden – for eksempel beslutningsgrunnlag for investeringen, skjer på egen risiko.

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Artikkelforfatter

Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke