✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

A og B aksjer: hva er forskjellen?

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

a og b aksjer

Du har sikkert sett at flere selskaper har både A og B aksjer. Dette er forskjellige aksjeklasser som gir deg ulike rettigheter som investor. 

Så hva er forskjellen mellom A og B aksjer?

Forskjellen mellom A og B aksjer i et selskap er vanligvis rettighetene aksjonærene har, for eksempel antall stemmer på generalforsamlingen. Aksjonærer med en A aksje har generelt større stemmerett enn aksjonærer med B aksje. 

Videre i denne artikkelen kan du lese mer om A og B aksjer. La oss kort gå igjennom det grunnleggende med ulike aksjeklasser og hvorfor selskaper utsteder disse.

Likhet mellom aksjonærene

Alle aksjonærer har i utgangspunktet de samme rettighetene, dersom ikke annet er skrevet i vedtektene.

Med andre ord:

  • Alle skal ha like mange stemmer per aksje ved generalforsamlingen
  • Du har krav på like stor andel av utbytte som andre aksjonærer

Men det er her inndelingen i ulike aksjeklasser kommer inn.

Det finnes nemlig anledninger hvor enkelte selskaper ønsker å opprette flere aksjeklasser – nemlig A aksjer og B aksjer.

Dette må altså spesifiseres i vedtektene. 

A aksjer

A aksjer er den aksjeklassen som gir aksjonærene sterkest stemme på generalforsamlingen. Hver aksje teller gjerne 10 stemmer. 

Som eier av en A aksje har du ikke bare flere stemmer per aksje du eier – du har også førsterett på kompensasjon dersom selskapet skulle bli solgt eller likvidert. Du har i mange tilfeller også rett på et større utbytte fra selskapet (eller rett til å motta utbytte i det hele tatt). 

Det er ikke alltid slik at A aksjene er tilgjengelig for deg på børsen. Ofte er A aksjer forbeholdt ledelsen og annet nøkkelpersonell. Som investor i annenhåndsmarkedet må du typisk kjøpe B aksjen i stedet. 

B Aksjer

Eier du en B aksje har du stemmerett, men du har en svakere stemme enn aksjonærer som eier A aksjen. Hver aksje du eier representerer typisk én stemme, mens A aksjer typisk gir 10 stemmer per aksje. 

Ønsker du ikke å ha en aktiv rolle i selskapet, men stoler på at ledelsen vet hva de driver med og du ønsker kun å motta de økonomiske fordelene ved å være aksjonær? Ja, da er B aksjen for det meste godt nok. 

En B aksje er ofte billigere priset enn A aksjer. 

Hvorfor trykker noen selskaper A og B aksjer?

Det er flere grunner til at et selskap ønsker å ha forskjellige aksjeklasser. Blant annet fordi:

Beholde styring

Eierkontroll er et nøkkelord. Styret i et selskap kan ha et ønske å ha ulike aksjeklasser for å la de sterkeste stemmene tilhøre et fåtall spesifikke aksjonærer

Dette for å beholde styringen i selskapet, samtidig som ny kapital kan innhentes fra flere aksjonærer.

Tilgjengelighet for alle investorer

Det er ikke nødvendigvis bare slik at B aksjer trykkes opp for å gagne selskapet og ledelsen.

Et selskap som Berkshire Hathaway har en aksjekurs på over hundre tusen dollar. Det er en pris ikke alle investorer kan bla opp uten videre. Derfor har de trykket en B aksje med mye lavere aksjekurs for å tilgjengeliggjøre aksjen for alle investorer.

Warren Buffett, som eier Berkshire Hathaway, nektet i årevis å splitte aksjen – mens aksjekursen gikk til himmels. Han foretrakk å la de sterkeste stemmene ligge hos noen få investorer. Han valgte tilslutt i 1996 å trykke B aksjer for å tiltrekke mindre investorer.

A og B aksjer i et selskap som går konkurs

Siden B aksjer gir færre rettigheter vil den også komme i andre rekke dersom et selskap for eksempel skulle gå konkurs og bli tvunget til likvidering.

Med andre ord: Eiere av A aksjer vil bli betalt før eiere med B aksjer. 

A og B aksjer i utenlandske selskaper

a og b aksjer vedtas av styret

I Norge er reglene slik at A og B aksjer begge gir stemmerett, men B aksjen gir mindre stemmerett enn A aksjen. Det samme prinsippet er gjeldende i USA, men forskjellen mellom antall stemmer per aksje kan fort være enda større her.

C aksjer

Noen selskaper kjører til og med C aksjer, som for eksempel Google (Alphabet).

Dette er aksjer som er eid av ansatte, og har typisk ingen stemmerett.

Oppsummering

  • Aksjonærene som eier A aksjen har typisk større stemmerett på generalforsamlingen enn aksjonærene som eier B aksjen
  • Selskaper kan velge å opprette ulike aksjeklasser og gjennomføre emisjon for å ivareta styring og stemmeretten samtidig som de henter inn mer kapital 
  • B aksjer kan også vedtas for å tilgjengeliggjøre en dyr aksje for alle investorer 
  • Forskjellen mellom A og B aksjer er for det meste relevant for de som ønsker å ha en aktiv rolle i selskapet
  • A aksjer gir ofte rett til utbytte av større størrelsesorden (eller utbytte i det hele tatt) enn B-aksjer
  • A aksjer gir førsterett på betaling ved salg eller likvidering av et selskap
  • Med andre ord: A aksjer gir komplette rettigheter, mens B aksjer gir begrensede rettigheter
  • C aksjer er aksjer eid av ansatte, og har typisk ingen stemmerett (se for eksempel Alphabet)

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Artikkelforfatter

Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Thomas Leypoldt Marthinsen

Thomas Leypoldt Marthinsen

Jeg heter Thomas, og jeg har investert i aksjemarkedet i over 13 år. Jeg har erfaring fra både bank (SpareBank 1) og sammenligningstjenester (Tjenestetorget.no), og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke