✅ Bli en bedre investor med disse 3 gratis verktøyene

Aksjeanalyse: 2 enkle og raske måter å verdsette et selskap på

Noen lenker i denne artikkelen er sponset. Se vilkår for bruk

aksjeanalyse

Er du på jakt etter en enkel måte og få en oversikt over en aksjes pris, slik at du kan gjøre en god investering i aksjemarkedet? I denne artikkelen kan du lære mer om to nyttige og enkle formler du kan bruke i fundamental aksjeanalyse.

Det finnes en rekke måter å verdsette et selskap på. Den vanligste metoden tar utgangspunkt i et selskaps evne til å vokse i fremtiden (Discounted Cash Flows), men det finnes noen enklere metoder du kan bruke, som kun tar deg få sekunder å lære.

To enkle og raske måter du kan verdsette et selskap på i dag er:

 1. 10 Cap Method
 2. Net current asset value per share (NCAVPS)

Videre i denne artikkelen kan du lese mer om de to formlene, ideen bak metodene og se eksempler på hvordan de kan utføres på ekte selskaper.

To nyttige verktøy for aksjeanalyse

Finchat logo

Jeg anbefaler Finchat.io til deg som er seriøs med investering i enkeltaksjer, som ønsker detaljert informasjon om selskapers nøkkeltall. Du får også tilgang til en AI chat dedikert til finans. Selv proffe investorer bruker FinChat, og om du er en graf-elsker, er dette noe for deg.

Simply Wall St er til for deg som ønsker å få servert en enkel oversikt over et selskap, i tillegg til å få deres ‘intrinsic value’ via kontantstrøm-metoden. Det gir deg en pekepinn på om du kjøper en underpriset eller overpriset aksje – på en enkel visuell måte.

Metode #1: «10 Cap method»

Hensikt: Finne ut om et selskap er under- eller overvurdert basert på hvor mye av overskuddet investoren kan forvente å sitte igjen med i ren profitt. Metoden fungerer best på større selskaper med lang fartstid og begrensede vekstmuligheter.

Dette er en formel som Phil Town, investor og forfatter av bøkene Rule 1 og Payback Time, har benyttet når han skal finne ut om et selskap er undervurdert eller overvurdert. 

Formelen er vanligvis brukt i eiendomsinvesteringer, og forsøker å identifisere mulige 10 Caps – altså investeringer som gir minimum 10 prosent av kjøpesummen tilbake, hvert år.

I denne formelen må du aller først finne owner earnings. 

Owner earnings

Oversatt til aksjeanalyse tar denne formelen utgangspunkt i Warren Buffets owner earnings.

Owner earnings er kort fortalt pengene du kan ta ut av et selskap dersom du ikke er interessert i at selskapet skal vokse videre (du kan forøvrig lese mer om owner earnings i denne fine artikkelen hos Investorkurs).

Både Buffett og Town opererer med ønsket avkastning på 10 prosent årlig – derav navnet 10 Cap.

Enkelt forklart deler du owner earnings på selskapets nåværende markedsverdi.

Hvis det prosentvise resultatet av denne utregningen er større enn, eller lik 10 %, er selskapet å betrakte som undervurdert og potensielt sett verdt å kjøpe.

Formel, «10 Cap» metoden
Cash from operations – (Capital Expenditures x 0,5)
total market cap

Legg merke til at vi i formelen over kun bruker halve capital expenditures posten, ved å multiplisere med 0,5.

Dette fordi det ikke er pålagt for selskaper å oppgi konkret hva som inngår som maintenance capital expenditures i regnskapet.

Og siden vi snakker om kostnader knyttet til selskapets vedlikehold, og ikke vekst, må vi forsøke å skille ut denne biten.

Phil Town påpeker at amerikanske selskapers gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader av total capital expenditures er rundt 50 prosent, og jeg bruker derfor dette i eksempelet over.

Dersom du benytter hele capital expenditures i formelen, og ikke spesifiserer hvor stor andel av posten som er vedlikeholdskostnader, får du istedet det som kalles Free Cash Flow.

Owner earnings VS Free Cash Flow
Free Cash Flow viser også hvor mye som er igjen i bedriften etter alt er betalt, men skiller ikke mellom hva som blir brukt til vedlikehold og hva som brukes til å skape ytterlige vekst. Owner earnings tar hensyn til dette, og gir derfor et mer riktig bilde på verdsettingen av et selskap.

La oss nå anvende denne metoden i praksis.

Eksempel: «10 Cap Method» Aksjeanalyse på Meta Platforms (META)

Nøkkeltall vi trenger til denne formelen:

 1. Cash from operations: 57,683 mill
 2. Capital expenditures: -18,567 mill
 3. Metas Market cap: 475.149 mill
 4. Dagens aksjekurs: $196,64

Slik finner du Metas Cap Rate:
57683 – (18567 x 0,5)
475149

= 0.1018

Med denne metoden kan du altså forvente å få igjen ca 10,18 % i årlig avkastning med dagens markedsverdi. Om du også ønsker samme avkastning på investeringen din som Buffett og Town, er Meta et kjøp på dagens kurs.

Og husk: dette er dersom Meta ikke planlegger å vokse videre. Det er sannsynlig å tro at det fortsatt er vekstimpulser i Meta og mer avkastning i vente.

Sånn, det var vel ikke så vanskelig å regne ut, var det vel?

Okay, la oss hoppe videre neste enkle metode du kan bruke for å finne undervurderte selskaper.

Invester som proffene med FinChat.io

For deg som er seriøs med aksjeanalyse. Få tilgang til alle viktige nøkkeltall i et selskaps regnskap og KPI’er. Du får 30 % rabatt via Utbyttemaskinen.

Metode #2: Net current asset value per share (NCAVPS)

Hensikt: En strategi hvor det er om å gjøre å finne selskaper hvor aksjekursen er lavere enn kortsiktige eiendeler (a.k.a current net asset value per share, eller NCAVPS). 

Any time you buy a stock for less than its cash after subtracting all debt, and it is a good business, you are getting something for nothing.

Peter Lynch

Dette er en formel utviklet av Benjamin Graham, forfatteren av The Intelligent Investor, og læremesteren til nevnte Warren Buffett. Å finne ut om et selskap er undervurdert basert på eiendeler etter gjeld er hovedmantraet i Net Net Strategy – en strategi som Buffett brukte i sine yngre dager, da han opererte med mindre ressurser. 

Du har kanskje hørt han snakke om «Cigar Butts»? da er det denne strategien han referer til.

Formelen for NCAV har til hensikt å avsløre om et selskaps markedsverdi er lavere enn dets eiendeler etter all gjeld er trukket fra, og dermed undervurdert av markedet.

Ved på se hvor mye kortsiktige eiendeler (current assets) et selskap har etter all gjelden er trukket fra (net current asset value), og sammenligne med selskapets markedsverdi, kunne en investor se om selskapet var heftig underpriset eller ikke.

Dersom det viste seg at selskapets aksjekurs var lavere enn NCAVPS, betaler du som investor mindre for selskapet enn hva de faktisk har i eiendeler.

Som den legendariske investoren Peter Lynch sa: du får i grunn noe for ingenting.

Formel NCAVPS
Current assets – total liabilities / outstanding shares = NCAVPS

Eksempel: NCAVPS metoden på finske Saga Furs Oyj

Hvilke nøkkeltall trenger vi?

 1. Total current assets: €86.98 mill
 2. Total liabilities: €40.23 mill
 3. Outstanding shares: €3.54 mill
 4. Market cap: €39.79 mill
 5. Dagens aksjekurs: €11,25

Slik finner du NCAV (Net current asset value)
Total current assets – total liabilities
86.98-40.23 = €46.75 mill NCAV

Allerede her ser vi at selskapets eiendeler (€46.75 mill) er mer enn markedsverdien (39.79 mill) etter all gjeld er trukket fra.

Så hva med NCAV per aksje?

NCAVPS = NCAV 46.75 / outstanding shares 3,54 = €13.20

Som du nå vet: en aksje som handles for under NCAVPS gir deg som investor mulighet til å kjøpe et selskap for mindre enn verdien av dets kortsiktige eiendeler.

I dette tilfellet er Saga Furs NCAVPS på €13.20 mens aksjen handles for rundt €11,25. Det er altså sannsynlig at du vil få igjen mer enn hva du betaler for, men er sikkerhetsmarginen stor nok?

Sikkerhetsmargin (Margin of safety)
Benjamin Graham anbefalte investorer å slå til når aksjekursen er lavere enn 66 % av NCAVPS. Dette ga investorer en sikkerhetsmargin som skulle maksimalisere oppside og begrense nedside. I eksempelet med Saga Furs får du denne marginen ved å kjøpe et sted under €8.71 (13.20 x 0.66 =8.71)

Et viktig innspill

Det er viktig at du alltid tenker som en eier av selskapet. For at du skal få maksimalt ut av denne formelen, bør du lytte til Peter Lynch og finne selskaper som faktisk drives godt og kan vise til gode resutater, år for år. 

Det kan derfor være lurt å lage deg en liste med kriterier, som for eksempel noe som dette:

 1. Jevnt økende ROIC over 20% årlig
 2. Lite gjeld
 3. Økende omsetning år for år
 4. Økende net income år for år
 5. Økende free cash flow
 6. Høyt antall insidere som eier aksjen

Benjamin Graham var forøvrig fan av utbytter, og hadde dette som et kriterie til selskapene han investerte i. Ønsker du å lese mer om utbytteaksjer? Da kan du lese nyttige artikler, som for eksempel en oversikt over de beste utbytteaksjene på Oslo Børs.

Kombiner flere metoder for best mulig resultat

Nå har du altså fått to raske og enkle formler for å lett kunne se om et selskap er verdt å undersøke nærmere eller ikke. 

Du kan faktisk skryte litt til folk med kjennskap til Buffett at du faktisk bruker en av metodene investorlegenden selv bruker til å verdsette et selskap!

Aksjeanalyse: to enkle måter du kan verdsette et selskap på

Men å benytte bare en formel er ikke nødvendigvis nok til å korrekt verdsette et selskap. Hvert eneste selskap er unikt og har en unik situasjon, og dette må du ta stilling til i dine analyser.

For eksempel tar ikke metodene i denne artikkelen hensyn til vekstmulighetene i selskapet – kun hva som faktisk er selskapets situasjon i dag. 

Derfor bør du også sjekke ut artikkelen hvor jeg viser deg 8 aksje apper som hjelper deg til å utvikle deg som investor.

Kombiner derfor denne med andre analysemetoder, blant annet Discounted Cashflow (DCF), som anslår fremtidige kontantstrømmer. En kombinasjon av selskapets nåværende verdi og fremtidige verdi vil gi en mer omfattende, og sannsynligvis korrekt analyse.

Vil du ha mer informasjon om aksjer, aksjeanalyse eller sparing? 

Se under for å se flere nyttige artikler du kan bla deg igjennom! 


Disclaimer

Innholdet i denne artikkelen er IKKE ment å oppfattes som kjøps- og/eller salgsanbefalinger, men kun til å gi informasjon om aksjer og aksjeprodukter. Å handle aksjer medfører risiko. Gjør alltid din egen research før du kjøper.

Bli en flinkere investor med Simply Wall St

Få kunnskap og oversikt over selskaper på en enkel, visuell måte. Se om en aksje er over- eller underpriset, og gjør bedre investeringsbeslutninger.

Del artikkelen

Følg meg på X (Twitter)

Artikkelforfatter

Picture of Fokusinvestoren

Fokusinvestoren

Jeg er en hobbyinvestor som har investert i aksjemarkedet i over 13 år og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.
Picture of Fokusinvestoren

Fokusinvestoren

Jeg er en hobbyinvestor som har investert i aksjemarkedet i over 13 år og brenner for å bedre folks privatøkonomi gjennom både sparing og investering.

Nyeste artikler

hva er en aksje

Hva er en aksje?

Vurderer du å investere i aksjer men er usikker på hva en aksje egentlig er? På overflaten kan en aksje virke som bare et stykke